• Nederlands
  • Engels

BP@Home

Gegevens reizen, patiënt blijft thuis

BP@Home is een door MobiHealth ontwikkelde dienst die patiënten met chronisch hoge bloeddruk of risicozwangerschap de mogelijkheid biedt om thuis bloeddruk te meten en de gegevens via een eigen digitaal dienstenloket te versturen naar hun zorgprofessional. Het accuraat kunnen meten van de bloeddruk is onder meer van groot belang voor patiënten met hart- en vaatproblemen, nierfalen, diabetes, obesitas. Ook voor zwangere vrouwen met een verhoogde bloeddruk geldt dat het regelmatig meten van bloeddruk complicaties tijdens hun zwangerschap kan voorkomen.

Hoogwaardig, veilig en zeer gebruiksvriendelijk

Bij BP@Home meten patiënten met klinisch gevalideerde bloeddrukmeters. Gegevens worden beveiligd overgedragen en bewaard voor inzage door patiënt en zorgprofessionals. De BP@Home™ dienst is door MobiHealth afgestemd op een zeer brede leeftijdsgroep. De praktijk heeft inmiddels aangetoond dat ook mensen met een hoge leeftijd (>75 jaar) probleemloos gebruik kunnen maken van de dienst. BP@Home™ is voorzien van een CE markering.

MobiHealth B.V. is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling en onderhoud van BP@Home. Bezoek de BP@Home website voor uitgebreide informatie over de dienst.

Aside from the programmes for cardiac rehabilitation and heart failure, programmes for patients with COPD and diabetes are being developed.